कुमारपंथ

गिरिश कुबेर यांनी लिहिलेला उत्कृष्ट लेख.